Region Sörmlands uppdrag att driva regional utveckling omfattar allt från kultur till kompetensförsörjning, samhällsplanering och tillväxtfrågor. Krisen i spåren av covid-19 påverkar regionens företag på olika sätt. I vissa branscher har efterfrågan minskat kraftigt, med permitteringar och varsel som följd. Samtidigt är behovet av arbetskraft stort på vissa håll, exempelvis i lantbruket och i många livsmedelsbutiker.

För att matcha företagens olika behov har Region Sörmland byggt denna webbtjänst, där företag som behöver uppdrag eller har arbetskraft tillgänglig, kan lägga upp vad de kan erbjuda. På samma sätt kan företag som behöver arbetskraft lägga upp sina behov. Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att företagen ska kunna hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter.

Webbplatsen kommer inledningsvis finnas tillgänglig till och med 30 september 2020 och därefter tas beslut om eventuell förlängning eller nedsläckning. Bakom initiativet står Region Östergötland med stöttning av aktörsnätverket East Sweden Business Region.

Läs mer om Region Sörmlands arbete med regional utveckling

Information om coronaviruset för företagare