Tillgänglighet för Matchajobben.nu

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av www.matchajobben.nu inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från WEBBPLATSEN som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Oskäligt betungande anpassning

Region Östergötland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi är medvetna att matchajobben.nu delvis brister i tillgänglighet. Vi har utvecklat och publicerat webbplatsen i syfte att stötta företag att föras samman med anledning av pandemins konsekvenser och den kommer finnas tillgänglig fram till årsskiftet.

Region Östergötland har inte möjlighet att planera och åtgärda de brister som finns inom ramen för vårt åtagande när webbplatsen kommer avvecklas under december 2020. Insatserna som krävs är för omfattande för både utvecklare och redaktörer och det finns en risk att vi inte blir färdiga inom rimlig tid.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning till viss del av webbplatsens tillgänglighet. Vi upptäcker tidigt att flera punkter inte uppfylls och tar beslut om att åberopa undantag för oskäligt betungande anpassning.

Senaste bedömningen gjordes den 28 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 augusti 2020.

För bästa upplevelse använd någon av webbläsarna Firefox, Chrome, Safari eller Microsoft Edge