Personal till förskola, skola, gymnasium, kök

Från: BILDA personalmäklarna

BILDA Personalmäklarna

Kontakt: Emelie Kjell

E-post: vikarie@bildapersonalmaklarna.se

Personal till förskola, grundskola, gymnasium och kök. Personalen är antingen utbildad barnskötare, förskolelärare eller lärare samt obehörig personal med bakgrund inom vård, handel etc.

Tillgänglig personal från och med 2020-06-25 och tillsvidare.

Tillbaka

För bästa upplevelse använd någon av webbläsarna Firefox, Chrome, Safari eller Microsoft Edge